NHS numer jak sprawdzić?

NHS numer jak sprawdzić?

Numer NHS (National Health Service) to unikalny numer identyfikacyjny, który jest przypisany do każdej osoby korzystającej z brytyjskiego systemu opieki zdrowotnej. Aby sprawdzić swój numer NHS, możesz skorzystać z jednego z poniższych sposobów:

 1. Sprawdź swoją kartę NHS. Jeśli masz kartę NHS, Twój numer powinien być na niej wydrukowany.
 2. Zapytaj swojego lekarza: Twój lekarz lub personel medyczny powinni znać Twój numer NHS i mogą Ci go udzielić.
 3. Zadzwoń na numer 111. Jeśli nie znasz swojego numeru NHS, możesz zadzwonić na numer 111 (usługa NHS 111) i poprosić o pomoc w znalezieniu numeru.
 4. Zaloguj się na stronie internetowej NHS. Jeśli jesteś zarejestrowany w systemie NHS, możesz zalogować się na stronie internetowej NHS i sprawdzić swój numer.

Ważne jest, aby pamiętać, że numer NHS jest poufnym danym osobowym, dlatego należy zachować ostrożność w udostępnianiu go innym osobom.

Po co potrzebny jest numer NHS?

Numer NHS (National Health Service) w Wielkiej Brytanii jest potrzebny do uzyskania dostępu do usług zdrowotnych finansowanych przez państwo. To przede wszystkim lekarze rodzinny, lekarze specjaliści, leki na receptę, diagnostyka i leczenie w szpitalach, opieka dentystyczna i wiele innych usług. Każda osoba mieszkająca w Wielkiej Brytanii ma prawo do rejestracji w NHS i otrzymywania opieki medycznej. Numer NHS jest przypisywany każdej osobie zarejestrowanej w systemie. Potrzebny jest do identyfikacji pacjenta podczas wizyt w placówkach medycznych oraz do zarządzania informacjami medycznymi pacjenta.

Jak dostać numer NHS?

Aby uzyskać numer NHS (National Health Service) w Wielkiej Brytanii, należy się zarejestrować w miejscowym GP (General Practitioner), czyli podstawowej jednostce opieki zdrowotnej. Można to zrobić, dzwoniąc do najbliższej praktyki lub odwiedzając ich stronę internetową.

W procesie rejestracji trzeba będzie podać kilka informacji. Będzie to adres zamieszkania, numer ubezpieczenia społecznego oraz o wcześniejsze choroby lub problemy zdrowotne. W większości przypadków potrzebne będą również dokumenty potwierdzające tożsamość i adres zamieszkania. Może to być paszport lub rachunek za energię elektryczną.

Po zarejestrowaniu u GP otrzymasz numer NHS, który jest niezbędny do korzystania z bezpłatnych usług medycznych w Wielkiej Brytanii, takich jak wizyty u lekarza, badania diagnostyczne i leki na receptę.

Co to jest status osiedleńca?

Jak sprawdzić status osiedleńca w UK, i po co w ogółe jest nam potrzebny?

Status osiedleńca (ang. settled status) w Wielkiej Brytanii to potwierdzenie prawa do pobytu na terenie kraju po Brexicie dla obywateli krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii, którzy już przebywają na stałe w Wielkiej Brytanii lub planują przyjechać tam po 31 grudnia 2020 roku.

Otrzymanie statusu osiedleńca pozwala na legalny pobyt na terenie Wielkiej Brytanii. Umożliwia także dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji, pracy i innych korzyści społecznych. Uzyskanie tego statusu wymaga złożenia odpowiedniej aplikacji i spełnienia określonych kryteriów, w tym udokumentowania stałego pobytu na terenie kraju przez określony czas.

Ważne jest, aby obywatele UE, EOG i Szwajcarii, którzy planują pozostać na stałe w Wielkiej Brytanii po Brexicie, złożyli wniosek o status osiedleńca przed upływem okresu przejściowego, czyli przed 30 czerwca 2021 roku. Po tym terminie, osoby te będą musiały posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające prawo do pobytu i pracy na terenie Wielkiej Brytanii.

Jak sprawdzić status osiedleńca?

Aby sprawdzić status osiedleńca w Wielkiej Brytanii, należy skontaktować się z Biurem ds. Imigracji i Krajowej Obsługi Klienta (UKVI) lub sprawdzić status za pośrednictwem internetowej usługi sprawdzania statusu osiedleńca.

Można skorzystać z usługi online o nazwie „View and prove your immigration status” (Wyświetl i udowodnij swój status imigracyjny). Umożliwia sprawdzenie statusu osiedleńca w UK. Aby skorzystać z tej usługi, należy posiadać ważny paszport lub dowód tożsamości. Musimy także podać informacje na temat daty i miejsca ostatniego wjazdu do Wielkiej Brytanii oraz wydanej wizy lub pozwolenia na pobyt.

Alternatywnie, można skontaktować się z Biurem ds. Imigracji i Krajowej Obsługi Klienta (UKVI) telefonicznie lub mailowo, aby uzyskać informacje na temat statusu osiedleńca. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu kontaktu z UKVI można znaleźć na stronie internetowej rządu brytyjskiego.

Aby uzyskać status osiedleńca, osoba musi zarejestrować się w programie osiedleńczym (EU Settlement Scheme). Osoby, które mają status osiedleńca, będą mogły kontynuować pobyt w UK i pracować w kraju bez żadnych ograniczeń.

Pozwolenie na pracę w UK

Pozwolenie na pracę w UK. Kto potrzebuje?

Pozwolenie na pracę w UK dla mieszkańców UE. Od 1 stycznia 2021 r. zakończył się okres przejściowy, w wyniku czego obywatele Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wymagają pozwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii. Poniżej przedstawiam wymagania dla mieszkańców UE, którzy chcą pracować w UK:

Weryfikacja statusu osoby osiedlonej lub osoby chronionej

Aby uzyskać pozwolenie na pracę w Wielkiej Brytanii, obywatele UE muszą mieć status osoby osiedlonej lub osoby chronionej. Aby uzyskać status osoby osiedlonej, muszą przebywać w Wielkiej Brytanii od co najmniej 5 lat. Obywatele UE, którzy już mają status osoby osiedlonej, nie muszą składać wniosku o pozwolenie na pracę.

Osoby, które nie mają statusu osoby osiedlonej, mogą ubiegać się o status osoby chronionej, który umożliwi im pracę w Wielkiej Brytanii. Status osoby chronionej można uzyskać, jeśli osoba pracowała w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r. i kontynuuje pracę w UK.

 • Wniosek o pozwolenie na pracę

Osoby, które nie mają statusu osoby osiedlonej ani osoby chronionej, muszą złożyć wniosek o pozwolenie na pracę. Wniosek można złożyć online na stronie GOV.UK. Wniosek będzie wymagał podania danych osobowych, historii zatrudnienia i wykształcenia.

 • Weryfikacja znajomości języka angielskiego

Osoby ubiegające się o pozwolenie na pracę muszą wykazać znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie. Obywatele UE, którzy ukończyli co najmniej 4 lata nauki w Wielkiej Brytanii, nie muszą przeprowadzać dodatkowej weryfikacji znajomości języka angielskiego.

 • Weryfikacja przestępstw

Osoby ubiegające się o pozwolenie na pracę muszą przedstawić historię przestępstw. Osoby, które mają skazania za poważne przestępstwa, takie jak przestępstwa narkotykowe czy przestępstwa przeciwko osobom, nie będą uprawnione do uzyskania pozwolenia na pracę.

 • Wymagania w zależności od rodzaju pracy

Niektóre rodzaje pracy, takie jak praca w służbie zdrowia, wymagają specjalnych kwalifikacji i certyfikatów. Obywatele UE muszą spełnić te wymagania, aby pracować w tych zawodach.

Aby otrzymać pozwolenie na pracę w Wielkiej Brytanii, należy przejść przez kilka kroków.

Sprawdź wymagania dotyczące pozwolenia na pracę: Sprawdź, czy spełniasz wymagania dotyczące pozwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii. Wymagania te różnią się w zależności od kraju, z którego pochodzisz, a także od rodzaju pracy, którą chcesz wykonywać.

 • Znajdź pracodawcę: Znajdź pracodawcę, który jest gotowy zaoferować Ci pracę w Wielkiej Brytanii.

 Weryfikacja pracodawcy: Upewnij się, że pracodawca posiada licencję na zatrudnienie pracowników spoza Wielkiej Brytanii oraz czy spełnia wymagania wynikające z ustawy o imigracji.

Złożenie wniosku o pozwolenie na pracę: Wniosek o pozwolenie na pracę można złożyć online, na stronie internetowej brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wniosek musi zawierać informacje o Tobie, Twoim pracodawcy i pracy, którą chcesz wykonywać.

 • Opłaty: Koszt uzyskania pozwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii zależy od różnych czynników, takich jak typ pozwolenia, długość pobytu, a także od tego, czy wnioskodawca ubiega się o pozwolenie z kraju brytyjskiego, czy z zagranicy.

Przykładowo, koszt standardowego pozwolenia na pracę (Tier 2 General) dla osoby spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego wynosi 610 funtów brytyjskich za okres do 3 lat, lub 1,220 funtów brytyjskich za okres do 5 lat.

W przypadku osób z kraju europejskiego, które aplikują na pozwolenie związanym z programem osiedlenia się w Wielkiej Brytanii, koszt ten może być inny.

Warto jednak pamiętać, że koszt pozwolenia na pracę to tylko jedna z wielu opłat związanych z migracją do Wielkiej Brytanii, a proces ubiegania się o pozwolenie na pracę może być skomplikowany i wymagać dodatkowych kosztów, takich jak badania lekarskie czy przetłumaczenie dokumentów.

 • Oczekiwanie na decyzję: Oczekiwanie na decyzję może zająć od kilku dni do kilku miesięcy.

Jeśli zostanie Ci przyznane pozwolenie na pracę, będziesz mógł legalnie pracować w Wielkiej Brytanii przez określony czas, który zależy od rodzaju pozwolenia, które otrzymałeś.

foto: twitter.com/LandsecGroup

Przedstawiciele których zawodów i kiedy planują strajki w lutym?

Nauczyciele, pielęgniarki i maszyniści są wśród tych grup zawodowych, które rozpoczną strajk w przyszłym miesiącu.

Akcje protestacyjne mogą zakłócić transport publiczny, działalność szkół i wizyty w szpitalach.

Wiele branż będzie strajkowało w sprawie poprawy płac i warunków pracy, na przykład pracownicy Royal Mail i ratownicy medyczni.

Młodsi lekarze i strażacy prowadzą obecnie głosowanie, więc może dojść do większej akcji protestacyjnej.

Branże strajkujące w lutym 2023 r

Nauczyciele

Członkowie National Education Union rozpoczną 1 lutego masowy strajk, który dotknie 23 400 szkół w całej Anglii i Walii.

Po tym nastąpi sześć dni regionalnych akcji protestacyjnych.

Kolejarze i maszyniści pociągów

Maszyniści zrzeszeni w związku Aslef będą strajkować 1 i 3 lutego.

Ponadto członkowie związku kolejowego, morskiego i transportowego (RMT) również będą strajkować 1 i 3 lutego.

Objęte strajkami będą między innymi operatorzy obsługujący podmiejskie pociągi londyńskie, takie jak Thameslink, Southeastern i Southern.

Strajki autobusowe

W autobusach Abellio będą strajki od 1 do 3 lutego. Trasy, których to dotyczy, znajdują się głównie w południowym i zachodnim Londynie.

Pielęgniarki

Pielęgniarki będą strajkować 6 i 7 lutego.

W dni akcji protestacyjnych opieka w nagłych wypadkach będzie zapewniona, ale niektóre wcześniej zarezerwowane zabiegi mogą być przełożone.

Karetki

Pracownicy pogotowia ratunkowego z pięciu regionów w Anglii i Walii zastrajkują 6 lutego, tego samego dnia kiedy akcje protestacyjne zaplanowały pielęgniarki.

Kolejne strajki odbędą się 20 lutego oraz 6 i 20 marca.

Fizjoterapeuci

Fizjoterapeuci zastrajkują 9 lutego. Ponad 4000 członków Chartered Society of Physiotherapy (CSP) będzie protestowało w sprawie wynagrodzeń.

Magda K. na podstawie Evening Standard

Foto: twitter.com/rabbitandcrow

W lutym kolejne strajki na kolei

Po grudniowych strajkach, które doprowadził do problemów z komunikacją publiczną w Wielkiej Brytanii, pojawiły się informacje o kolejnych planowanych utrudnieniach. Związek maszynistów Aslef we wtorek ogłosił dwa kolejne terminy strajków.

Także związek zawodowy RMT ogłosił, że jego członkowie również będą strajkować przez dwa dni w lutym.

Związek Aslef zapowiedział, że jego członkowie będą protestować w środę 1 lutego i piątek 3 lutego. Odrzucił ofertę podwyżek wynagrodzeń o około czterech procent rocznie przez dwa lata, który zaproponowało 15 firm zajmujących się kolejowymi przewozami pasażerskimi . Członkowie RMT również będą strajkować 1 i 3 lutego.

Firmy, których to dotyczy, obejmują niektóre z najbardziej ruchliwych tras dojazdowych do pracy w Londynie, w tym Thameslink, Southeastern i Southern.

Strajki dotkną również Avanti West Coast, Chiltern Railways, Great Western Railway, Greater Anglia, Great Northern, London North Eastern Railway i Gatwick Express, a także inne firmy kolejowe.

Prawdopodobnie w obydwa dni nie będą kursowały pociągi, i zostaną uruchomione alternatywne przewozy pasażerów.

Dlaczego związkowcy strajkują?

Związkowcy strajkują w sporze o płace, miejsca pracy i warunki pracy.

Mick Whelan, sekretarz generalny Aslef, powiedział: „Przedstawiona propozycja nie zostanie przez nas zaakceptowana, ale jesteśmy gotowi zaangażować się w dalsze dyskusje w ramach uzgodnionego wcześniej procesu.

Oferta jest nie tylko realną obniżką płac, przy inflacji przekraczającej 10 procent, ale wiąże się z tak wieloma warunkami, że jest wyraźnie nie do przyjęcia”.

Sekretarz generalny RMT, Mick Lynch, powiedział: „Nasze negocjacje z operatorami kolejowymi będą kontynuowane w celu stworzenia pakietu dotyczącego miejsc pracy, warunków i wynagrodzeń, które można zaoferować naszym członkom”.

Magda K. na podstawie Evening Standard

Photo: twitter.com/ASLEFunion

Leeds: Polka i jej córeczka ofiarami piratów drogowych

27-letnia Polka oraz jej czteroletnia córka zostały śmiertelnie potrącone w Leeds, przez samochód który prawdopodobnie ścigał się na ulicach z innym autem. Do tragedii doszło, gdy kobieta odprowadzała dziewczynkę do przedszkola.

Justyna Hulboj (lat 27) i jej córeczka Lena Czepczor ( lat 4), zostały potrącone na pasach około godziny 8.30 w poniedziałek 16 czerwca na Scott Hall Road w Leeds. Sprawca jadący białym audi TT uderzył następnie w ścianę znajdującego się w pobliżu salonu samochodowego Jaguara.

Według ustaleń policji białe audi TT ścigało się  na ulicach Leeds z szarym BMW 135i.

W wyniku tego wypadku aresztowano 3 osoby. 2 mężczyzn w wieku 26 i 34 lat zatrzymano pod zarzutem spowodowania śmierci na skutek niebezpiecznej jazdy, a 65 letnią kobietę za utrudnianie śledztwa. Sprawcy wypadku pozostają w areszcie, natomiast kobietę zwolniono za kaucją.

Funkcjonariusze rozmawiali z wieloma świadkami, ale nadal proszą każdego, kto ma nagranie z kamery samochodowej lub widział wypadek, w tym zachowanie kierowców Audi i BMW przed tą kolizją, o nawiązanie kontaktu.

Każdy, kto ma informacje, proszony jest o kontakt z zespołem ds. poważnych kolizji za pomocą czatu na żywo 101 lub dzwoniąc pod numer 101, podając numer 260 z 16/01.

Magda K. na podstawie West Yorkshire Police

Skręcenie stawu skokowego odszkodowanie

Odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego będzie się należało, jeżeli do wypadku doszło nie z Państwa winy. Nie może to być żaden nieszczęśliwy wypadek, muszą w tym przypadku zaistnieć powody, umożliwiające wystąpienie o taki odszkodowanie od osoby trzeciej tj. np. sprawcy wypadku, pracodawcy który nie dopilnował BHP i temu podobne.

Skorzystaj z pomocy polskiego prawnika No Win NO Fee, darmowa porada

07520 665375

Do samego wypadku może dojść też np. w miejscu publicznym, gdzie znajdowała się niezabezpieczona dziura w jezdni czy chodniku.

Ważne jest aby zabezpieczyć dokumentację dotyczącą wypadku, zrobić jak najszybciej zdjęcia obrazujące miejsce incydentu.

Możesz także zebrać dane do świadków, którzy widzieli Twój wypadek, a nawet nagrania z kamer przemysłowych, jeśli masz do nich dostęp.

Często urazy kostki spowodowane czymś tak prostym, jak nierówny chodnik, poślizgnięcie się lub potknięcie, mogą poważnie ograniczyć mobilność.

Jeżeli wypadek miał miejsce w pracy, w nieoznaczonym miejscu ze śliską powierzchnią, należy czy prędzej samemu wykonać fotografię lub poprosić o to kogoś innego. Przydadzą się też zeznania świadków. Bez odpowiedniej dokumentacji osoby odpowiedzialne za te zdarzenie, mogą potem starać się zrzucić winę na Państwa. Dlatego jest to takie ważne na początkowym etapie.

Oczywiście należy czy prędzej powiadomić managera i przypilnować aby dokonał odpowiedniego wpisu w księdze wypadków.

Należy także udać się jak najszybciej do lekarza, gdyż ból kostki może oznaczać  różne urazy. Może to być zwykłe stłuczenie, skręcenie lub zwichnięcie, lub też złamanie kostki bocznej.

Skręcenie stawu skokowego odszkodowanie, jakie kwoty?

Wysokość odszkodowania za urazy stawu skokowego uzależnione są zarówno od samego wypadku jak i przede wszystkim od tego do jak poważnego urazu doszło.

Przy niezbyt poważnych urazach można liczyć na kwoty do kilkunastu tysięcy funtów, bardzo poważne wypadki w których doszło do znacznego uszczerbka zdrowotnego do kwoty do nawet kilkudziesięciu tysięcy funtów.

Należy jednak pamiętać, że kwoty odszkodowań za obrażenia kostki w Wielkiej Brytanii są przyznawane indywidualnie dla każdego przypadku i będą zależeć od różnych czynników.

Jeśli zadzwonisz do naszych doradców, mogą oni na podstawie uzyskanych informacji przekazać Ci na jakie kwoty zadośćuczynienia możesz liczyć.

Czy skręcenie stawu skokowego jest trwałym uszczerbkiem na zdrowiu?

Tutaj każdy przypadek jest inny, i tak naprawdę wszystko zależy od oceny dokumentacji medycznej, oraz tego jak poważne konsekwencje niesie za sobą dla Państwa ten uraz. Niektóre firmy kwalifikują to jako trwały uszczerbek na zdrowiu, jeżeli w następstwie skręcenia, złamania czy zwichnięcia doszło do zniekształcenia w stawach skokowych

Czy za skręcenie kostki należy się odszkodowanie?

Jeżeli jest to drobny uraz, przez który odczuwane były niedogodności przez kilka dni, raczej trudno będzie o uzyskanie odszkodowania. Ale jak w każdym przypadku, zadzwoń do nas i pozostaw ocenę sytuacji specjalistom.

Jeżeli skręcenie ma charakter długotrwały, a do wypadku nie doszło z Twojej winy lub z powodu nieszczęśliwego przypadku, powinieneś starać się o odszkodowanie za ten uraz.

Skorzystaj z pomocy polskiego prawnika No Win NO Fee, darmowa porada

07520 665375

Skręcenie stawu skokowego odszkodowanie

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

Ważne jest aby posiadać dokumentację wypadku, jeśli chcesz wystąpić z wnioskiem o odszkodowanie lub będziesz musiał ubiegać się o świadczenia, w tym ustawowy zasiłek chorobowy (SSP).

Ponadto incydent nie może być spowodowany przez Ciebie, musi to być wypadek który przydażył się np. z winny zakładu pracy lub chociażby innego pracownika.

Aby otrzymać odszkodowanie, skorzystaj z oferty prawnika No Win No Fee.

Jeśli w ciągu ostatnich trzech lat odniosłeś obrażenia w pracy i nie było to z Twojej winy, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Urazy i choroby związane z pracą są często spowodowane przez pracodawców i menedżerów nieprzestrzegających zasad BHP.

Większość z nas jest uzależniona od swoich dochodów. Dlatego odniesienie obrażeń w pracy i konieczność wzięcia chorobowego może być jeszcze bardziej stresujące dla danej osoby i jej rodziny. Być może byłeś nieobecny w pracy, a może nawet musiałeś całkowicie zrezygnować z pracy w wyniku wypadku. Utrata zarobków mogła sprawić, że nie będziesz w stanie opłacić rachunków domowych, opiekować się rodziną ani wywiązać się z innych zobowiązań.

Nie powinieneś po wypadku w pracy martwić się o swoje zdrowie, pracę lub pieniądze. Dlatego jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci naprawić sytuację w przypadku roszczenia z tytułu wypadku przy pracy. Jesteśmy tutaj, aby udzielić Ci właściwej porady i właściwej pomocy, dokładnie wtedy, gdy jej najbardziej potrzebujesz.

Odszkodowania Powypadkowe No win No Fee

tel. 07520 665 375

Twój wypadek powinien zostać odnotowany w accident book, ponadto warto abyś udał się do lekarza. Ponadto pracodawca musi zgłaszać niektóre wypadki i urazy do Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (HSE) w ramach RIDDOR. Są to przepisy dotyczące zgłaszania urazów, chorób i niebezpiecznych zdarzeń.

Co powinienem zrobić po wypadku w pracy?

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

– zrobić zdjęcia swojego urazu, miejsca zdarzenia i wszystkiego, co było przyczyną wypadku

– upewnij się, że masz dane kontaktowe do każdego, kto był świadkiem Twojego wypadku.

– sporządź notatki o swoim wypadku tak szybko, jak to możliwe – możesz dołączyć rysunki, jeśli pomogą one pokazać, co się stało

– poproś ewentualnych świadków o sporządzenie notatek i udostępnienie ich Tobie

Jeżeli nie możesz sam zgłosić wypadku, możesz poprosić o to kogoś innego.

Wpis o wypadku w accident book

Jeśli firma w której pracujesz, zatrudnia więcej niż 10 pracowników, musi to zapisać w księdze wypadków. Warto upewnić się, że zostało to zrobione , możesz poprosić o to swojego przełożonego.

Również mniejsze firmy mogą posiadać accident book, dlatego warto zapytać, czy Twój wypadek może zostać zarejestrowany.

Jeśli nie ma książki wypadków, zapisz szczegóły wypadku i wyślij je swojemu przełożonemu lub osobie, której się zgłosisz. Zachowaj kopię dla siebie.

Wizyta u lekarza

Najlepiej jak najszybciej umówić się na wizytę u lekarza rodzinnego. Powinien on zapisać szczegóły wypadku w dokumentacji medycznej, a także leczyć obrażenia.

Sprawdź w swojej umowie, czy Twój pracodawca musi udzielić Ci płatnego urlopu na wizytę lekarską.

Czy należy mi się wynagrodzenia za chorobowe po wypadku w pracy?

Jeśli jesteś pracownikiem lub pracownikiem tymczasowym, możesz otrzymywać ustawowy zasiłek chorobowy (SSP) przez okres do 28 tygodni. Na stronie citizenadvice.co.uk możesz sprawdzić czy Ci się należy.

Jeśli nie możesz otrzymać SSP, możesz ubiegać się o Universal Credit lub inny zasiłek.

Jeśli jesteś samozatrudniony i posiadasz ubezpieczenie na wypadek utraty dochodu, możesz złożyć wniosek. Jeśli nie masz ubezpieczenia, dowiedz się u doradcy jakie są inne możliwości uzyskania świadczeń.

Poważne obrażenia o długotrwałych lub trwałych skutkach oznaczają, że możesz kwalifikować się do świadczenia z tytułu inwalidztwa z tytułu wypadków przy pracy.

Najczęstsze przyczyny wypadku w pracy i kontuzje przez nie spowodowane

– Poślizgnięcia, potknięcia lub upadki.  Najczęstsze urazy to siniaki, nadwyrężenia, skręcenia i złamania.

– Podnoszenie i przenoszenie. Urazy tkanek miękkich, nadwyrężenia kręgosłupa i złamania kości.

– Uderzenie spadającym przedmiotem. Jest to częsty problem podczas pracy w magazynach, w których materiały są przechowywane na wysokości.

– Upadek z wysokości, a więc upadki z drabiny, dachu, rusztowania i inne prace zewnętrzne.

– Przemoc w miejscu pracy. Są to groźby, napaści, skaleczenia, zadrapania i siniaki.

– Kontakt z poruszającymi się maszynami. Najczęstszym skutkiem są rany szarpane i skaleczenia.

– Kolizje z nieruchomymi obiektami, na skutek zagapienia się.

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

Oczywiście nie wszystkie te przyczyny umożliwiają nam uzyskanie odszkodowania za wypadek w pracy, zawsze warunkiem jest to, że do wypadku nie może dojść z naszej winy.