Co to jest status osiedleńca?

Jak sprawdzić status osiedleńca w UK, i po co w ogółe jest nam potrzebny?

Status osiedleńca (ang. settled status) w Wielkiej Brytanii to potwierdzenie prawa do pobytu na terenie kraju po Brexicie dla obywateli krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii, którzy już przebywają na stałe w Wielkiej Brytanii lub planują przyjechać tam po 31 grudnia 2020 roku.

Otrzymanie statusu osiedleńca pozwala na legalny pobyt na terenie Wielkiej Brytanii. Umożliwia także dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji, pracy i innych korzyści społecznych. Uzyskanie tego statusu wymaga złożenia odpowiedniej aplikacji i spełnienia określonych kryteriów, w tym udokumentowania stałego pobytu na terenie kraju przez określony czas.

Ważne jest, aby obywatele UE, EOG i Szwajcarii, którzy planują pozostać na stałe w Wielkiej Brytanii po Brexicie, złożyli wniosek o status osiedleńca przed upływem okresu przejściowego, czyli przed 30 czerwca 2021 roku. Po tym terminie, osoby te będą musiały posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające prawo do pobytu i pracy na terenie Wielkiej Brytanii.

Jak sprawdzić status osiedleńca?

Aby sprawdzić status osiedleńca w Wielkiej Brytanii, należy skontaktować się z Biurem ds. Imigracji i Krajowej Obsługi Klienta (UKVI) lub sprawdzić status za pośrednictwem internetowej usługi sprawdzania statusu osiedleńca.

Można skorzystać z usługi online o nazwie „View and prove your immigration status” (Wyświetl i udowodnij swój status imigracyjny). Umożliwia sprawdzenie statusu osiedleńca w UK. Aby skorzystać z tej usługi, należy posiadać ważny paszport lub dowód tożsamości. Musimy także podać informacje na temat daty i miejsca ostatniego wjazdu do Wielkiej Brytanii oraz wydanej wizy lub pozwolenia na pobyt.

Alternatywnie, można skontaktować się z Biurem ds. Imigracji i Krajowej Obsługi Klienta (UKVI) telefonicznie lub mailowo, aby uzyskać informacje na temat statusu osiedleńca. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu kontaktu z UKVI można znaleźć na stronie internetowej rządu brytyjskiego.

Aby uzyskać status osiedleńca, osoba musi zarejestrować się w programie osiedleńczym (EU Settlement Scheme). Osoby, które mają status osiedleńca, będą mogły kontynuować pobyt w UK i pracować w kraju bez żadnych ograniczeń.