Pozwolenie na pracę w UK

Pozwolenie na pracę w UK. Kto potrzebuje?

Pozwolenie na pracę w UK dla mieszkańców UE. Od 1 stycznia 2021 r. zakończył się okres przejściowy, w wyniku czego obywatele Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wymagają pozwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii. Poniżej przedstawiam wymagania dla mieszkańców UE, którzy chcą pracować w UK:

Weryfikacja statusu osoby osiedlonej lub osoby chronionej

Aby uzyskać pozwolenie na pracę w Wielkiej Brytanii, obywatele UE muszą mieć status osoby osiedlonej lub osoby chronionej. Aby uzyskać status osoby osiedlonej, muszą przebywać w Wielkiej Brytanii od co najmniej 5 lat. Obywatele UE, którzy już mają status osoby osiedlonej, nie muszą składać wniosku o pozwolenie na pracę.

Osoby, które nie mają statusu osoby osiedlonej, mogą ubiegać się o status osoby chronionej, który umożliwi im pracę w Wielkiej Brytanii. Status osoby chronionej można uzyskać, jeśli osoba pracowała w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r. i kontynuuje pracę w UK.

  • Wniosek o pozwolenie na pracę

Osoby, które nie mają statusu osoby osiedlonej ani osoby chronionej, muszą złożyć wniosek o pozwolenie na pracę. Wniosek można złożyć online na stronie GOV.UK. Wniosek będzie wymagał podania danych osobowych, historii zatrudnienia i wykształcenia.

  • Weryfikacja znajomości języka angielskiego

Osoby ubiegające się o pozwolenie na pracę muszą wykazać znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie. Obywatele UE, którzy ukończyli co najmniej 4 lata nauki w Wielkiej Brytanii, nie muszą przeprowadzać dodatkowej weryfikacji znajomości języka angielskiego.

  • Weryfikacja przestępstw

Osoby ubiegające się o pozwolenie na pracę muszą przedstawić historię przestępstw. Osoby, które mają skazania za poważne przestępstwa, takie jak przestępstwa narkotykowe czy przestępstwa przeciwko osobom, nie będą uprawnione do uzyskania pozwolenia na pracę.

  • Wymagania w zależności od rodzaju pracy

Niektóre rodzaje pracy, takie jak praca w służbie zdrowia, wymagają specjalnych kwalifikacji i certyfikatów. Obywatele UE muszą spełnić te wymagania, aby pracować w tych zawodach.

Aby otrzymać pozwolenie na pracę w Wielkiej Brytanii, należy przejść przez kilka kroków.

Sprawdź wymagania dotyczące pozwolenia na pracę: Sprawdź, czy spełniasz wymagania dotyczące pozwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii. Wymagania te różnią się w zależności od kraju, z którego pochodzisz, a także od rodzaju pracy, którą chcesz wykonywać.

  • Znajdź pracodawcę: Znajdź pracodawcę, który jest gotowy zaoferować Ci pracę w Wielkiej Brytanii.

 Weryfikacja pracodawcy: Upewnij się, że pracodawca posiada licencję na zatrudnienie pracowników spoza Wielkiej Brytanii oraz czy spełnia wymagania wynikające z ustawy o imigracji.

Złożenie wniosku o pozwolenie na pracę: Wniosek o pozwolenie na pracę można złożyć online, na stronie internetowej brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wniosek musi zawierać informacje o Tobie, Twoim pracodawcy i pracy, którą chcesz wykonywać.

  • Opłaty: Koszt uzyskania pozwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii zależy od różnych czynników, takich jak typ pozwolenia, długość pobytu, a także od tego, czy wnioskodawca ubiega się o pozwolenie z kraju brytyjskiego, czy z zagranicy.

Przykładowo, koszt standardowego pozwolenia na pracę (Tier 2 General) dla osoby spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego wynosi 610 funtów brytyjskich za okres do 3 lat, lub 1,220 funtów brytyjskich za okres do 5 lat.

W przypadku osób z kraju europejskiego, które aplikują na pozwolenie związanym z programem osiedlenia się w Wielkiej Brytanii, koszt ten może być inny.

Warto jednak pamiętać, że koszt pozwolenia na pracę to tylko jedna z wielu opłat związanych z migracją do Wielkiej Brytanii, a proces ubiegania się o pozwolenie na pracę może być skomplikowany i wymagać dodatkowych kosztów, takich jak badania lekarskie czy przetłumaczenie dokumentów.

  • Oczekiwanie na decyzję: Oczekiwanie na decyzję może zająć od kilku dni do kilku miesięcy.

Jeśli zostanie Ci przyznane pozwolenie na pracę, będziesz mógł legalnie pracować w Wielkiej Brytanii przez określony czas, który zależy od rodzaju pozwolenia, które otrzymałeś.

foto: twitter.com/LandsecGroup