Polski paszport w UK

Polski paszport w UK

Jeśli jesteś obywatelem polskim i chcesz uzyskać paszport w Wielkiej Brytanii, możesz skontaktować się z Ambasadą RP w Londynie lub jednym z polskich konsulatów na terenie Wielkiej Brytanii.

Aby uzyskać polski paszport, będziesz potrzebował m.in. ważnego dowodu tożsamości, takiego jak karta stałego pobytu lub dowód osobisty, dwóch aktualnych fotografii, formularza wniosku o wydanie paszportu oraz opłaty za wydanie dokumentu. Wniosek można złożyć osobiście w ambasadzie lub konsulacie, lub wysłać pocztą.

Warto również pamiętać, że od stycznia 2021 roku, na skutek Brexitu, polscy obywatele mieszkający w Wielkiej Brytanii nie są już objęci unijnym prawem swobodnego przepływu osób. W związku z tym, aby legalnie pozostać na terenie Wielkiej Brytanii, konieczne jest posiadanie odpowiedniego statusu imigracyjnego, takiego jak settled status lub pre-settled status.

Gdzie w UK  złożyć wniosek o polski paszport?

Można złożyć wniosek o polski paszport w polskim konsulacie lub ambasadzie w Wielkiej Brytanii. Można także złożyć wniosek przez internet, na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP lub na stronie internetowej e-Konsulatu.

Jak długo czeka się na wyrobienie paszportu?

Czas oczekiwania na polski paszport w Wielkiej Brytanii może się różnić w zależności od wielu czynników. Może to być sytuacja związana z pandemią COVID-19, ilość wniosków o paszport składanych w danej chwili oraz lokalne procedury przetwarzania wniosków w urzędzie konsularnym.

Zazwyczaj czas oczekiwania na polski paszport w Wielkiej Brytanii wynosi około 4-6 tygodni od momentu złożenia wniosku w ambasadzie lub konsulacie. Jednakże, w obecnych okolicznościach, czas oczekiwania może być dłuższy.

Aby uzyskać dokładniejszą informację na temat czasu oczekiwania na polski paszport w Wielkiej Brytanii, zalecam skontaktowanie się bezpośrednio z ambasadą lub konsulatem RP w Londynie lub z innym konsulatem RP w Wielkiej Brytanii.

Nieaktualny polski paszport w UK. Czy mogę wrócić do Polski?

Tak, posiadając nieaktualny polski paszport w UK, możesz wrócić do Polski. Jednakże, ważne jest, aby upewnić się, że posiadasz ważny dokument tożsamości (np. dowód osobisty), który umożliwi Ci przekroczenie granicy.

Ważne również, aby zwrócić uwagę na przepisy dotyczące podróży związane z pandemią COVID-19. Przed planowanym wyjazdem warto skonsultować się z odpowiednimi urzędami, takimi jak ambasada lub konsulat Polski w UK, aby uzyskać aktualne informacje i porady.