Płaca minimalna 2023 w UK

Płaca minimalna 2023 w UK, będzie obowiązywać od kwietnia 2023 r. W ten sposób w pełni zaakceptował zalecenia Komisji ds. Niskich Płac.

W Wielkiej Brytanii płaca minimalna to najniższa stawka wynagrodzenia, jaką pracodawcy muszą zapłacić swoim pracownikom za godzinę pracy. Płaca minimalna w UK zależy od wieku pracownika oraz od tego, czy pracownik pracuje na pełny etat czy tylko część etatu. Od 1 kwietnia 2022 roku obowiązują następujące stawki płacy minimalnej w UK:

  • dla pracowników w wieku 23 lat i więcej pracujących na pełny etat: £9,50 na godzinę
  • dla pracowników w wieku 21-22 lat pracujących na pełny etat: £8,20 na godzinę
  • dla pracowników w wieku 18-20 lat pracujących na pełny etat: £6,45 na godzinę
  • dla pracowników poniżej 18 roku życia pracujących na pełny etat: £4,62 na godzinę
  • dla wszystkich pracowników pracujących na część etatu: płaca minimalna jest ustalana proporcjonalnie do liczby godzin pracy.

Warto jednak pamiętać, że niektóre branże lub regiony mogą mieć swoje własne, wyższe stawki płacy minimalnej, a niektórzy pracodawcy mogą oferować swoim pracownikom wynagrodzenie wyższe niż minimalne.

Czy minimalny wiek zostanie zmieniony?

Zgodnie z zaleceniami LPC z 2019 r. próg wiekowy dla NLW został obniżony z 25 do 23 lat w kwietniu 2021 r. i ma zostać obniżony do 21 lat do 2024 r.

Minimalny wiek, od którego można legalnie pracować w Wielkiej Brytanii, to 16 lat. Pracownicy w wieku 16 i 17 lat mają pewne ograniczenia w zatrudnieniu, np. nie mogą pracować w niektórych branżach lub wykonywać niektórych prac, takich jak praca na wysokości czy obsługa niektórych urządzeń.

Czy się różni National Living Wage od London Living Wage i UK Living Wage?

Faktycznie, płaca minimalna w Wielkiej Brytanii jest ogólnokrajowa i ustalona przez rząd Wielkiej Brytanii. Jednak w Londynie istnieje tzw. „London Living Wage”, czyli minimalna płaca ustanowiona przez Living Wage Foundation, która jest wyższa niż ogólnokrajowa płaca minimalna. Jest to związane z wyższymi kosztami życia w Londynie, które wynikają między innymi z wyższych cen nieruchomości, transportu i opłat za usługi.

Warto zauważyć, że „London Living Wage” to dobrowolne porozumienie pomiędzy pracodawcami, pracownikami i organizacjami społecznymi, a nie uregulowanie prawnie obowiązujące. Jednak coraz więcej pracodawców w Londynie decyduje się na zapłacenie swoim pracownikom minimalnej pensji zgodnej z „London Living Wage”, co pozwala na poprawę warunków życia pracowników i zwiększenie ich motywacji oraz produktywności.

Stawki obowiązujące od 1 kwietnia 2023

Stawki, które będą obowiązywały od 1 kwietnia 2023 r. przedstawiają się następująco:

Minimalna krajowa£10.42
Wiek 21-22 lata£10.18
Wiek 18-20 lat£7.49
Wiek 16-17 lat£5.28
Praktykant£5.28
Zakwaterowanie (dodatek mieszkaniowy)£9.10

Ogłoszone podwyżki wesprą płace i poziom życia nisko opłacanych pracowników w czasie, gdy wielu odczuwa zwiększoną presję z powodu rosnących kosztów utrzymania. Są zalecane w kontekście trudnego rynku pracy, na którym bezrobocie jest rekordowo niskie. Liczba wakatów utrzymuje się na wysokim poziomie, a firmy konkurują jeżeli chodzi o rekrutację i utrzymanie personelu.

Bryan Sanderson, przewodniczący Komisji ds. Niskich Płac, powiedział:

Ogłoszone stawki obejmują największą podwyżkę NLW od czasu jej wprowadzenia w 2016 roku. Zapewnią bardzo potrzebną podwyżkę płac milionom nisko opłacanych pracowników w całej Wielkiej Brytanii. Wszyscy odczuwają skutki gwałtownie rosnących kosztów życia. Dla pracownika pełnoetatowego dzisiejsza podwyżka oznacza prawie 150 funtów więcej miesięcznie.

Zalecenia te mają pełne poparcie przedstawicieli biznesu, związków zawodowych i środowisk akademickich wchodzących w skład Komisji.

Oprócz NLW Komisja zaleciła znaczne podwyższenie stawek krajowej płacy minimalnej (NMW) dla młodszych pracowników. Stawka dla osób w wieku 21-22 lat wzrośnie do 10,18 GBP, zmniejszając różnicę w stosunku do NLW i pozostawiając tę grupę wiekową na drodze do otrzymania pełnego NLW do 2024 r. Stawki NMW dla osób w wieku 18-20 i 16-17 lat oraz praktykantów wzrosną zgodnie ze wzrostem NLW o 9,7% , min. z uwagi na duży popyt na pracę w sektorach przyjaznych młodzieży.

Płaca minimalna 2023 w UK. Co jeżeli pracodawca płaci mi mniej niż ona wynosi?

W Wielkiej Brytanii pracodawca, który wypłaca wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej, może być ukarany przez państwo. Urząd ds. Płac Minimalnych i Warunków Pracy (National Minimum Wage and Employment Standards Office) jest odpowiedzialny za egzekwowanie prawa w tym zakresie.

Jeśli pracodawca nie wypłaca pracownikom płacy minimalnej, może zostać ukarany mandatem. Mandat ten może wynieść nawet do 20 000 funtów za każde naruszenie. Pracodawca może również zostać zmuszony do wypłaty zaległych kwot pracownikom.

Jeśli pracodawca powtarza naruszenia wypłaty płacy minimalnej, może zostać wpisany na listę nieuczciwych pracodawców. Może też podlegać dodatkowym sankcjom, takim jak kontrole skarbowe czy zakazy prowadzenia działalności gospodarczej.

Płaca minimalna 2023 w UK. Co jeżeli zgodzę się na prace poniżej płacy minimalnej?

Jeśli zgodzisz się na pracę poniżej płacy minimalnej w Wielkiej Brytanii, to pracodawca będzie łamał przepisy prawa pracy. Płaca minimalna jest ustanowiona przez rząd, a jej cel to zapewnienie minimalnych standardów życia dla pracowników. Dlatego też, każdy pracodawca musi przestrzegać płacy minimalnej, niezależnie od tego, czy pracownik zgodził się na wynagrodzenie poniżej minimalnej.

Jeśli pracodawca narusza przepisy dotyczące płacy minimalnej, to istnieją narzędzia prawne, które możesz wykorzystać, aby dochodzić swoich praw. Możesz skontaktować się z urzędem pracy (HM Revenue and Customs) lub zorganizować związek zawodowy, aby pomóc Ci w negocjacjach z pracodawcą.

Warto jednak pamiętać, że pracodawca może obniżyć Twoje wynagrodzenie tylko wtedy, gdy Ty wyrażysz na to zgodę. Jeśli nie wyrazisz zgody na wynagrodzenie poniżej minimalnej, to pracodawca musi zapewnić Ci płacę minimalną lub wyższą.

Po co wprowadzono płacę minimalną?

Płaca minimalna została wprowadzona w Wielkiej Brytanii w 1998 roku. Ma ona zapewnić minimalny dochód dla pracowników, którzy wykonują pracę na pełny etat. Celem wprowadzenia płacy minimalnej było poprawienie standardów życia dla najmniej zarabiających pracowników. Chodziło o zapobieżenie wykorzystywaniu pracowników poprzez płacenie im niskich wynagrodzeń. Wprowadzenie płacy minimalnej miało również na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarki poprzez zmniejszenie różnic w wynagrodzeniach między różnymi sektorami gospodarki. Od wprowadzenia płacy minimalnej, jej wysokość była wielokrotnie zwiększana w celu dostosowania do rosnących kosztów życia.

Photo by Public Domain Pictures: www.pexels.com/photo/silver-round-coins-41206/