Jak dostać odszkodowanie za wypadek w pracy?

Jak dostać odszkodowanie za wypadek w pracy?

Jeśli doznałeś wypadku w pracy w Wielkiej Brytanii, istnieje szereg kroków, które można podjąć w celu ubiegania się o odszkodowanie. Poniżej przedstawiam ogólne wytyczne dotyczące tego, jak możesz postępować w takiej sytuacji. Pamiętaj, że warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach pracowniczych lub prawa odszkodowawczego, który będzie mógł udzielić ci bardziej szczegółowych i indywidualnych porad.

 1. Zgłoś wypadek: Pierwszym krokiem jest poinformowanie swojego pracodawcy o wypadku w pracy. Powinieneś to zrobić tak szybko, jak to możliwe po zdarzeniu. W niektórych przypadkach konieczne jest złożenie pisemnego zgłoszenia wypadku.
 2. Zbierz dowody: Ważne jest zebranie jak największej ilości dowodów dotyczących wypadku. Może to obejmować fotografie miejsca wypadku, wszelkie dokumenty związane z zdarzeniem, informacje o świadkach i wszelkie inne dowody, które mogą potwierdzić okoliczności wypadku.
 3. Wniosek o świadczenia chorobowe: Jeśli w wyniku wypadku doznałeś obrażeń, które uniemożliwiają ci pracę, możesz ubiegać się o świadczenia chorobowe. Skontaktuj się z Narodowym Funduszem Ubezpieczeń Społecznych (National Insurance) w celu uzyskania informacji na temat wymaganych dokumentów i procedur.
 4. Skonsultuj się z prawnikiem: W przypadku poważniejszych wypadków lub wypadków, które spowodowały poważne obrażenia, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach odszkodowawczych. Prawnik ten będzie mógł ocenić twoją sytuację i doradzić, jakie kroki podjąć w celu ubiegania się o odszkodowanie.
 5. Zgłoś wypadki do HSE: Jeśli wypadki w pracy prowadzą do poważniejszych obrażeń lub śmierci, należy je zgłaszać Health and Safety Executive (HSE). HSE jest organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Wielkiej Brytanii.
 6. Rozważ roszczenie odszkodowawcze: Jeśli uważasz, że wypadek był wynikiem zaniedbań pracodawcy lub nieprzestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, możesz podjąć kroki w celu wytoczenia roszczenia odszkodowawczego.

Miałeś wypadek w UK? Zadzwoń do nas. Polscy prawnicy od wypadków, No Win No Fee.

07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Jak i gdzie zgłosić wypadek w pracy?

Jeśli doświadczyłeś wypadku w pracy w Wielkiej Brytanii, powinieneś zgłosić ten wypadek odpowiednim organom. Oto kroki, które powinieneś podjąć:

 1. Natychmiastowa pomoc medyczna: Jeśli w wyniku wypadku odniosłeś obrażenia wymagające natychmiastowej pomocy medycznej, należy niezwłocznie wezwać karetkę lub udać się do najbliższego szpitala.
 2. Powiadom pracodawcę: Powiadom swojego pracodawcę o wypadku w pracy tak szybko, jak to możliwe. Skontaktuj się z bezpośrednim przełożonym, działem personalnym lub wyznaczonym punktem kontaktowym ds. bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy: Pracodawca powinien dostarczyć Ci formularz zgłoszeniowy wypadku w pracy (znanego jako Formularz Zgłoszenia Wypadku w Pracy, RIDDOR – Reporting of Injuries, Diseases, and Dangerous Occurrences Regulations). Wypełnij ten formularz dokładnie, opisując szczegóły wypadku i wszelkie obrażenia, które odniósłeś.
 4. Informuj organy odpowiedzialne: Jeżeli w wyniku wypadku doszło do poważnych obrażeń lub śmierci, konieczne jest zgłoszenie wypadku odpowiednim organom. W Wielkiej Brytanii jest to Health and Safety Executive (HSE) lub lokalny organ Inspekcji Pracy (local authority’s environmental health department).

Miałeś wypadek w UK? Zadzwoń do nas. Polscy prawnicy od wypadków, No Win No Fee.

07520665375
kancelaria.odszkodowaniauk@gmail.com

Ważne jest, aby zgłosić wypadek w pracy jak najszybciej i być dokładnym w udzielaniu informacji. Jeśli masz wątpliwości dotyczące procedury zgłaszania wypadków w pracy, zalecam skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy lub skontaktować się z lokalnym organem Inspekcji Pracy, który udzieli Ci dalszych wskazówek.

Kiedy należy się odszkodowanie za wypadek w pracy?

W przypadku Wielkiej Brytanii, prawa dotyczące odszkodowań za wypadek w pracy są uregulowane przez system prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W zależności od okoliczności, można mieć prawo do odszkodowania w następujących przypadkach:

 1. Wypadki w miejscu pracy: Jeśli doznałeś obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku w miejscu pracy, możesz mieć prawo do odszkodowania. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i przeciwdziałania ryzyku wypadków.
 2. Zaniedbanie pracodawcy: Jeśli wypadek w pracy wynikał z zaniedbań ze strony pracodawcy, np. braku odpowiedniego szkolenia, niewłaściwego nadzoru nad pracownikami lub niezapewnienia odpowiednich środków ochrony, możesz mieć podstawy do dochodzenia odszkodowania.
 3. Choroby zawodowe: Jeżeli cierpisz na chorobę, która jest wynikiem długotrwałego narażenia na szkodliwe czynniki w miejscu pracy, np. pyły, chemikalia, hałas lub stres zawodowy, możesz mieć prawo do odszkodowania za tę chorobę.

Aby ubiegać się o odszkodowanie, musisz zazwyczaj zgłosić wypadek lub chorobę zawodową swojemu pracodawcy w ciągu określonego czasu od zdarzenia. Następnie będziesz musiał zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela pracodawcy lub skontaktować się z Citizen’s Advice Bureau (Poradnia dla Obywateli) lub prawnikiem specjalizującym się w sprawach dotyczących wypadków w pracy.

Warto podkreślić, że powyższe informacje mogą ulec zmianie, a szczegółowe przepisy dotyczące odszkodowań za wypadek w pracy w Wielkiej Brytanii mogą być skomplikowane. Zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące Twojej konkretnej sytuacji prawnej.

Jak dostać odszkodowanie za wypadek w pracy?