ile wynosi emerytura w uk po 10 latach?

ile wynosi emerytura w uk po 10 latach?

W Wielkiej Brytanii istnieje kilka rodzajów emerytur i wysokość emerytury po 10 latach zależy od wielu czynników, takich jak osiągnięty dochód, wiek emerytalny, liczba przepracowanych lat i status zamieszkania.

Jeśli chodzi o emeryturę państwową, minimalny wymagany okres składkowy wynosi 10 lat. Oznacza to, że po 10 latach opłacania składek można starać się o emeryturę państwową, ale jej wysokość będzie zależeć od sumy wpłaconych składek i innych czynników.

Obecnie minimalna emerytura w Wielkiej Brytanii wynosi:

  • Dla mężczyzn i kobiet urodzonych przed 6 kwietnia 1951 roku: £137.60 na tydzień
  • Dla mężczyzn i kobiet urodzonych między 6 kwietnia 1951 roku a 5 kwietnia 1959 roku: £179.60 na tydzień
  • Dla mężczyzn i kobiet urodzonych po 6 kwietnia 1959 roku: £243.25 na tydzień

Jednak jeśli osoba, która pracowała przez 10 lat, nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, musi poczekać do czasu, gdy osiągnie wymagany wiek, aby zacząć pobierać emeryturę państwową.

Warto jednak pamiętać, że w Wielkiej Brytanii istnieje również wiele prywatnych planów emerytalnych. Są to emerytury pracownicze, które również wpłyną na całkowitą wysokość emerytury po 10 latach pracy.

Obecnie, aby otrzymać pełną emeryturę państwową w Wielkiej Brytanii, trzeba mieć ukończone co najmniej 66 lat. Potrzebne będzie także 35 lat składkowych. Jednakże, biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy dotyczące emerytur, warto regularnie sprawdzać aktualne wymagania dotyczące wieku emerytalnego.

Jeśli chodzi o prywatną emeryturę związana z pracą, to wysokość emerytury zależy od wysokości oszczędności zgromadzonych w czasie pracy. Wiele firm oferuje swoim pracownikom plany oszczędnościowe, takie jak np. systemy 401(k), dzięki którym można zgromadzić dodatkowe środki na emeryturę.

Emerytura z Uk w Polsce

Osoby, które pracowały w Wielkiej Brytanii i uzyskały tam emeryturę, mogą pobierać ją również w Polsce. W tym celu należy skontaktować się z odpowiednim organem emerytalnym w Polsce, czyli ZUS.

Aby otrzymać emeryturę z UK w Polsce, należy złożyć wniosek o przekazanie emerytury z UK do Polski. Wniosek ten można złożyć w urzędzie ubezpieczeń społecznych w Polsce (ZUS) lub bezpośrednio w urzędzie emerytalnym w UK. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego oraz adres, pod który mają być przesyłane wypłaty.

Po złożeniu wniosku, organy emerytalne w Polsce i Wielkiej Brytanii dokonują ustaleń odnośnie wysokości emerytury, która zostanie przekazywana do Polski. W przypadku, gdy emerytura w Wielkiej Brytanii jest naliczana w funtach brytyjskich, to jej wysokość będzie zależna od aktualnego kursu wymiany walut.