Chorobowe w UK a wyjazd do Polski

Chorobowe w UK a wyjazd do Polski

Jeśli pracujesz w Wielkiej Brytanii i masz chorobowe, to zwykle nie ma przeszkód w wyjeździe za granicę. Ale musisz to uzgodnić ze swoim pracodawcą. Zwykle musisz powiadomić swojego pracodawcę o swoim urlopie zdrowotnym. Może też być konieczne dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających twoją chorobę.

W przypadku gdy choroba uniemożliwia Ci wykonywanie pracy, a wyjazd za granicę nie jest uzgodniony z pracodawcą, konieczne będzie przedstawienie dokumentacji medycznej. Trzeba także uzyskać zgodę od lekarza, że jesteś w stanie podróżować.

Prawo dotyczące chorobowego i wyjazdu za granicę może się różnić w zależności od kraju i zasad pracy. Dlatego zawsze warto skonsultować się z pracodawcą lub urzędem pracy, aby uzyskać dokładne informacje na ten temat.

Czy zgoda pracodawcy podczas na wyjazd podczas choroby jest wymagana?

Zgodnie z brytyjskim prawem pracowniczym, jeśli jesteś na zwolnieniu chorobowym, nie jesteś zobowiązane uzyskać zgody pracodawcy na wyjazd za granicę. Jednakże, pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę o swoich planach wyjazdowych.

W przypadku, gdy pracownik jest objęty tzw. „sick leave”, pracodawca ma prawo skontaktować się z pracownikiem w celu uzyskania informacji dotyczących stanu jego zdrowia. Może także sprawdzić ewentualną możliwość wykonania pracy zdalnej w czasie wyjazdu. W niektórych przypadkach, pracodawca może również zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów medycznych potwierdzających stan zdrowia pracownika.

W przypadku wyjazdu za granicę w czasie zwolnienia chorobowego, pracownik powinien zwrócić uwagę na to, aby nie narazić swojego zdrowia na dodatkowe ryzyko.

Czy pracodawca może zabronić takiego wyjazdu?

Jeśli pracownik ma potwierdzenie od lekarza, że jest zdolny do podróży i nie ma przeciwwskazań medycznych, to pracodawca nie powinien wstrzymywać mu prawa do wyjazdu zagranicznego podczas choroby.

Inaczej jest jeśli pracownik nie może uzyskać potwierdzenia medycznego lub lekarz odradza mu podróżowanie. Wtedy pracodawca może mieć prawo do odmowy wyjazdu za granicę podczas choroby.

Podsumowując, w przypadku wyjazdu zagranicznego podczas choroby, pracodawca może poprosić o przedstawienie dokumentacji medycznej, która potwierdzi zdolność pracownika do podróży. Jeśli pracownik jest w stanie przedstawić potwierdzenie lekarskie, to pracodawca nie powinien wstrzymywać mu prawa do wyjazdu za granicę.